Til Toppen

Om os

Akademiingeniørfirmaet Svend Poulsen A/S er grundlagt af Svend Poulsen i 1991, og har sidenhen udviklet sig til et alsidigt ingeniørfirma med stor ekspertise inden for byggeriets kerneområder med mere end 500 betydelige projekter bag os. I jan 2019 overtog Henrik Kristiansen firmaet og er nu indehaver af Svend Poulsen A/S.

 

Vi udfører professionel rådgivning igennem alle faser af moderne byggeprojekter, lige fra projektering og planlægning, til byggestyring og tilsynsopgaver i forbindelse med byggeriet, samt aflevering og godkendelse af det færdige projekt. Vi har gennem tiderne beskæftiget os med alt fra private boliger til større erhvervs og butiksbyggeri, ligesom vi har indgået i sammenarbejdet på store offentlige projekter. 

Vores kunder og samarbejdspartnere er geografisk placeret i hele Danmark. Ligesom vi, udover projekter i Danmark, også har udført mange opgaver i udlandet, og Svend Poulsen A/S er i dag registreret som arkitektfirma i Tyskland.

Vi har endvidere skabt os en niche i opførelsen af dagligvarebutikker med mere end 150 butikker bag os fra alle kæder på det danske marked.

Det er virksomhedens varemærke, at vore kunder udover en kompetent og fleksibel samarbejdspartner, får økonomiske løsninger – både med hensyn til byggeomkostninger og rådgivningshonorarer. Med vores forretningsfilosofi har vi samtidig truffet et bevidst valg om en flad organisationsstruktur. 
På baggrund af det erfarne og fagligt brede tegnestueteam kan vores dygtige projektledere således træffe hurtige beslutninger uden fordyrende forsinkelser og unødvendig administration.

Ingeniør arbejde

Svend Poulsen A/S udfører ingeniør arbejde på alt fra nybyggeri til om og tilbygning samt renovering. Vi har erfaring med konstruktioner i alle gængse materieler brugt i dansk byggeri lige fra træ og murværk til stål, beton og elementbyggeri. 

Vi forestår de statiske beregninger, energiberegninger samt ingeniørprojekteringen, der er nødvendige i byggeprocessen, det være sig mindre beregninger på bjælker og søjler til mere komplicerede konstruktioner i stål og elementer. 
Ligesom vi løbende rådgiver bygherre i fornuftige og langtidsholdbare løsninger, der giver det optimale sammenspil imellem materialer og de bærende konstruktioner og disses grundprincipper.

Arkitekt arbejde

Opførelsen af et byggeri er en proces der fra det tidlige ideoplæg til det færdige projekt, som involverer flere fagområder. 
Vi arbejder altid mod en samlet løsning, der tilgodeser og står mål med kundens behov i slut produktet -både i forhold til funktionalitet og æstetik, men også i forhold som økonomi, fremtidig vedligeholdelse og driftsikre løsninger. 

Svend Poulsen A/S har stor erfaring med processen, uanset om det være sig fra første spæde skitse til færdigt byggeri. 
Vi udarbejder og udvikler ideer til skitseprojekter, samt gennemgår forhold vedr. planloven og står for generel kontakt med aktuelle myndigheder. 
Ligesom vi udfører arkitektprojekteringen til både myndighedsprojekt til ansøgning om byggetilladelse eller detailprojekt til licitation.

Vi forestår både hele forløbet fra start til slut, men indgår ligeså ofte i samarbejde med eksterne aktører fra andre firmaer om mindre dele af forløbet.

Bygge rådgivning

I hele byggeprocessen fra planlægningen til færdigt byggeri er vi som rådgiver bygherres professionelle repræsentant. 

Vi indgår i skitsefasen de nødvendige aftaler med lokale myndigheder. 
Vi rådgiver om det egentlige produkt i henhold til forventningerne om bl.a. funktionalitet, kvalitet og byggematerialer  samtidig med, at det stemmer overens med kundens økonomiske formåen.

I den videre udførende proces rådgiver vi om økonomi og udbudsform. 
Vi assisterer med licitering og udformning af kontrakter, og indgår aftaler med øvrige rådgivere og entreprenører.

Til syn

Når byggeprocessen går ind i den udførende og afsluttende fase, er det væsentligt med professionel hjælp til at overvåge og styre processen. 

Det er her alt planlægningen skal udmøntes i et fysisk produkt, og uden den nødvendige styring er der risiko for, at slutproduktet ikke lever op til den forventede standart.

Uanset om bygherre vælger at opføre byggeriet i fagentrepriser eller med en hovedentreprenør, bistår Svend Poulsen A/S med den nødvendige byggestyring og både i forhold til forvaltning af tid og økonomi, med byggeledelse og tilsyn, samt den endelige aflevering og godkendelse af byggeriet inden ibrugtagelse.

Projekt udvikling

Svend Poulsen A/S har gennem en lang række udførte projektet opbygget gode og professionelle relationer til en lang række faste kunder, ligesom vi har et stadig stigende antal erhvervskunder inden for blandt andet byggebranchen.

Det betyder, vi i dag har en stor berøringsflade i hele Danmark. Sammen med en bred forståelse af kommende kunders behov, for samfundets udvikling og planlægningen og disponeringen af arealer i og uden for byerne, har vi opbygget en særlig evne inden for projektudvikling. 

Vi udvikler nye projekter fra bunden, eller formidler kontakter mellem investorer, bygherrer, grundejere og udførende aktører.
Forudsætningen for projektudvikling er foruden et stærkt kendskab til den virkelighed, vi arbejder inden for, at forsøge at være nytænkende og innovativ især i forhold til, at se nye sammenhænge og anvendelsesmuligheder både i forbindelse med funktioner, udførelse og brugere. 

Men ligeså vigtigt er det efterfølgende, at besidde den nødvendige kompetence til at omsætte ideer til praktisk handling.